El terme municipal d’Orpí té una extensió de 15,42 km2 i es troba situat a la banda de migdia de la comarca de l’Anoia, a la llinda de les terres penedesenques. Limita al nord amb els termes de Carme i Santa Margarida de Montbui, a l’est amb el municipi de Carme, al sud amb la Llacuna i Sant Joan de Mediona, terme aquest darrer pertanyent a l´Alt Penedès, i a l’oest amb Santa Maria de Miralles. El terme d’Orpí és enclavat a la vall mitjana de la riera de Carme, la qual discorre pel centre del terme en direcció oest-est. Paral.lel al riu en tota la seva longitud hi ha un traçat d’un ramal de la carretera que des de la Pobla de Claramunt connectada amb la carretera d’Igualada a Valls, prop de Miralles. El relleu orpinenc és constituït per les elevacions de la Serralada prelitoral, entre les quals destaca la serra de Feixes o d’Orpinell, formada per roques calcàries eocèniques, de 737 metres d’altitud, situada a la banda sud del terme, en la llinda del terme de la Llacuna i de la comarca de l’Alt Penedès. En aquesta serra podem trobar una pedrera explotada per Uniland que extreu les roques abans esmentades.En conjunt les terres del terme d’Orpí mostren un aspecte muntanyós i accidentat, amb predomini dels matolls i formacions arbustives de degradació ( 45%) i els boscos (14%).

Entre els conreus, la major part de la terra és ocupada per cereals (319 ha), vinya (47 ha), oliveres, ametllers i fruiters (167 ha) i hortes (33 ha), regades amb l´aigua de la riera de Carme. Igualment aquestes aigües han estat utilitzades en totes les èpoques per molins paperers i drapers edificats a les seves riberes. També existeixen diverses deus d´aigua destinades al consum humà, entre les quals la Font Bertrana, situada a la serra de Feixes, com també la procedent de les deus de Can Bou, canalitzada fins a Montbui i Igualada per l´empresa.

El poblament d’Orpí es troba dispers en tres nuclis principals. Adossada al Castell, edificat a 447 metres d’altitud, en un turó sobre la ribera dreta de la riera de Carme, existeix l’església parroquial de Sant Miquel d’Orpí, d’estil romànic, l’antiga casa rectoral i un conjunt de cases escassament poblades, en una de les quals hi ha establert un negoci hostaler. A la plana, a banda Esquerra de la riera de Carme, s’hi troba el nucli de Santa Càndia format per l´ermita de Santa Càndia, edificada en estil pre-romànic i un conjunt de diverses cases aglomerades. Finalment aigües avall de la riera de Carme i ja pràcticament al llindar del terme municipal, hi ha el barri de Can Bou, antic nucli industrial i paperer que ha crescut considerablement fins a convertir-se en la capital del municipi i en una zona residencial i d´estiueig. Al marge d´aquests agrupaments parcials, existeixen diverses masies i caserius dispersos pel terme, com els de Feixes, situat a la serra del mateix nom, avui totalment despoblat o les més de 60 masies diseminades per tot el municipi.