El municipi de Sta.Margarida de Montbui s'estén amb una superfície de 27,58 km2 pel centre de la conca d'Òdena a la banda dreta del riu Anoia. Emmarcat dins de la comarca de l'Anoia aquest municipi rep la influència d'Igualada amb la qual limita al nord, i al llarg del seu perímetre entra en contacte amb els municipis de Jorba, Vilanova del Camí, Carme, Orpí, St. Martí de Tous i Sta. Maria de Miralles.

Dins de la comarca de l'Anoia es poden distingir tres àmbits geogràfics i humans diferenciats: l'àrea segarrenca, o Segarra Calafina que s'estén al nord-est , la Conca d'Òdena que ocupa la part central de la comarca, i l'àrea d'influència de la conca penedesenca que comprèn el municipi de la Llacuna i l'àrea sud-oest de la comarca. Cadascun d'aquests àmbits té uns trets físics diferenciats i una activitat econòmica característica: a l'àrea segarrenca sobresurt el cultiu dels cereals, a la zona central la indústria manufacturera i a la vessant penedenca el cultiu de la vinya. Dins d'aquesta divisió territorial, el municipi de Sta.Margarida de Montbui es troba situat en plena Conca d'Òdena amb predomini de relleus suaus, però amb territoris més elevats a la vessant sud occidental del municipi.